Điểm danh học viên tham gia học ngày 13/03 (chiều Chủ nhật -14h)/2022